Publicaties

Op deze pagina vindt u de publicaties van het SRFB (Silva belgica, brochures, jaarverslagen) en de publicaties van zijn partners.

Silva Belgica

“Secties ontworpen door en voor bosbouwers”

Dit tweemaandelijkse tijdschrift over bosbouw, dat door iedereen als een waardevolle bron van informatie over de bosbouw wordt beschouwd. Het geeft de lezers toegang tot verschillende onderwerpen, variërend van bosnieuws tot nieuwe bosbouwtechnieken.

Andere publicaties

Une forêt, que puis-je en faire? Vade-mecum du nouveau propriétaire en Région wallonne
Brochure geproduceerd in het kader van Forêt Pro Bos

Mijn bos, wat komt er bij kijken ? Vade-mecum voor de nieuwe boseigenaar in Vlaanderen
Brochure geproduceerd in het kader van Forêt Pro Bos

Une forêt, que puis-je en faire? Vade-mecum du nouveau propriétaire en France
Brochure geproduceerd in het kader van Forêt Pro Bos

Brochure Propriétaires forestiers, quels partenaires pour votre projet de (re)boisement

Partners voor uw succesvolle (her)bebossing
Brochure geproduceerd in het kader van Forêt Pro Bos

Peuplier et Populiculture - Pour une culture pérenne et responsable des peupleraies

Populier en populicultuur 2.0
Brochure geproduceerd in het kader van Forêt Pro Bos

Jaarverslagen

2022 Activiteitenverslag
Jaarverslag 2018

Kun je niet vinden wat je zoekt ?

Envie de lecture ?