Kloemp

Geef uw passie voor het bos door aan uw kinderen en kleinkinderen!
Klump

Project Description

Hoe wekt u de interesse van uw kinderen en kleinkinderen voor het beheer van de familiebossen?

Toekomstige erfgenamen hebben soms weinig belangstelling voor het beheer van de familiebossen. Uit deze vaststelling groeide de idee dat passie voor het bos vanaf de jongste leeftijd moet kunnen kiemen. Dat is mogelijk door een sterke affectieve band te scheppen tussen het kind en een groep bomen -de Kloemp- die vanaf de kindertijd wordt opgevolgd.

De Kloemp, hoe werkt het ?

Een Kloemp, of een aangeplante cel, is een pakket van 25 dicht aangeplante bomen (loof- of naaldbomen) (meestal 1×1), helemaal open of onder het bladerdak van volwassen bomen (dennen bijvoorbeeld). Dankzij de beperkte «op te volgen» oppervlakte (ongeveer 20% van het kavel) is het mogelijk om in elke Kloemp (tijd en geld) te investeren voor de bescherming (individuele beschermingsmiddelen) en het onderhoud ervan (vrijmaken en snoeien). Op termijn is het de bedoeling om door geleidelijke afdekking in elke cel een hoogwaardige toekomstige boom te verkrijgen.

De voordelen van de Kloemp inzake opvoeding in bosbeheer

Naast de bosbouwkundige voordelen van de techniek biedt de Kloemp het voordeel dat het een beheereenheid met beperkte oppervlakte (15-25 m²) is, die bij het aanplanten redelijkerwijze aan een kind kan worden toevertrouwd. Dat zal uiteraard deelnemen aan de aanplanting en zal een of twee keer per jaar met volwassenen de Kloemp bezoeken voor de nodige onderhoudswerken. Het licht vrijmaken kan wegens de geringe oppervlakte tijdens de eerste jaren met de hand gebeuren. Deze “intensieve” opvolgingsfase gebeurt op de leeftijd waarop kinderen nog heel open en vrijwillig zijn. De volgende fase, de kwalificatiefase, die afhankelijk van de boomsoort 15 tot 30 jaar kan duren, vergt niet veel opvolging meer. Ze komt overeen met het leven als adolescent en jongvolwassene van de boomplanter, die opnieuw in contact met zijn bomen zal komen op het moment van de eerste uitdekking. Wat een voldoening voelen de “jonge beheerders” dan als ze onder de door hen aangeplante bomen de toekomstige bomen van de populatie zien groeien.

Ze hebben de Kloemp-actie gestest en goed bevonden

Charles de Favereau in Jenneret plantte 9 Kloempen aan met zijn neven en nichtjes. “Het project beviel mij, omdat ik de interesse van mijn neven en nichtjes kon wekken voor bossen, waarvoor zij later zullen moeten zorgen, ook bij degenen onder hen die nog geen belangstelling hadden en bij wie alleen een latente nieuwsgierigheid bestond. Sommigen onder hen staan heel open, maken samen met hun oom een ronde door het bos en luisteren naar zijn uitleg. Het belang om een Kloemp te bezitten, is dat de houder ervan, naar ik hoop, “zijn” bomen in de tijd wil opvolgen en daar steeds meer zin in zal krijgen. Ik ben er zeker van dat ze allemaal zullen vragen om de evolutie van hun Kloemp te zien. »

Bij Guy Boodts in Yvoir werden 2 Kloempen aangeplant met zijn kinderen en kleinkinderen: door twee of drie generaties bijeen te brengen, biedt dit Kloemp-project de kans om elkaar te ontmoeten, te luisteren en kennis te delen. Het stelt de toekomst van ons bos veilig. Op een locatie die aan de familie zal worden doorgegeven, biedt dit project hoop en steun aan een duurzaam en harmonieus beheer van onze bossen. Mijn vijf nog jonge kleinkinderen (2 tot 9 jaar) die aan het project zijn verbonden, voelden zich nog niet betrokken bij de eigendom en nog minder bij de toekomst ervan. Vandaag zijn ze dat wel. »

Bekijk hier het artikel (FR) in Silva Belgica over de eerste Kloempen die tijdens de winter 2018-2019 werden aangeplant.

Wilt ook u de passie voor het bos opwekken buj uw kinderen of kleinkinderen ? 

Tijdens de plantseizoenen 2018-2019 en 2019-2020 zal de KBBM steun verlenen aan eigenaars die deze techniek willen toepassen samen met hun kinderen, kleinkinderen, neven/nichten…

Concreet biedt de KBBM:
– een centrale heipaal voor de markering en identificatie van de Kloemp. Een pancarte waarop de naam van het kind, de aanplantdatum en de naam van de boomsoort worden vermeld.
– het bezoek van een (speciaal opgeleide) boscoach om samen met de eigenaar na te denken over de keuze van het kavel, de keuze van de boomsoorten en het aanplantingsplan.
– de aanwezigheid van een coach tijdens de aanplanting, om de kinderen te begeleiden (aanplanting, plaatsen van wildbescherming) en  hen het principe uit te leggen.
– financiële steun van 0.50€/stek via het sponsoringprogramma voor aanplantingen (binnen de limieten van de beschikbare budgetten)
– een technische fiche om te bewaren met de onderhoudsvoorschriften van de Kloemp.
een aangepaste brochure om het kind te helpen bij het beheer van zijn stukje bos en waarin het zijn waarnemingen kan noteren.

Neem contact op met Nicolas Dassonville (02 227 56 50 of nicolas.dassonville[a]srfb-kbbm.be) om deze actie op te zetten in uw bos.

Met steun van

Envie de lecture ?