Plant een boom – Onderneming

U bent een onderneming en wenst herbebossing te steunen ?

Verscheidene ondernemingen sponsoren aanplantingen van bomen in de Belgische bossen. Op basis van haar ervaring en haar bevoorrechte banden met de bosbouwers coördineert de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij deze aanplantingen.

De doelstellingen van deze actie “Plant een boom” zijn:

  • Bescherming van het bos en ondersteuning van de functies ervan
  • Voorlichting en opleiding van de bosbouwers in duurzaam beheer
  • Sensibilisering van de burgers voor de rijkdommen van het bos

U wenst herbebossing te steunen ?

Deze ondernemingen steunen aanplantingen van bomen in de Belgische bossen

Tot nu toe zijn dankzij deze bedrijven bijna 360.000 bomen gesponsord.
Een deel van deze sponsoring wordt voor het planten van bomen in het kader van de Arboretums gebruikt.

FUTAIE BIJDRAGEN (meer dan 10.000 bomen geplant)

Carioka
Logo - Wood Shapers
Logo de la société origins green the planet
Logo Wood-Lo
Envie de lecture ?