Aanplantingsteun voor de boseigenaar

U bent boseigenaar en u heeft een aanplantingsproject

De KBBM stelt u financiële en technische steun voor bij uw herbebossingsprojecten op Belgisch grondgebied.

Deze steun is onderworpen aan voorwaarden. De selectie gebeurt op basis van een goede spreiding van de projecten over het grondgebied en de financiële middelen ter beschikking gesteld door de ondernemingen die deelnemen aan de actie “Plant een boom”.

U wenst steun voor uw eigen aanplantingsproject? Download het dossier om uw project voor te stellen.

Envie de lecture ?