Onze bestaansreden

Waar wij voor staan

Visie

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij staat ten dienste van het bos en begeleidt de bosbouwers opdat zij aan de volgende generaties een gezond en multifunctioneel bos overdragen.

Missie

De KBBM stimuleert een duurzaam bosbeheer aan de hand van informatie, opleidingen aangepaste diensten zoals verzekeringen, de certificatie en de steun voor de herbebossing. Zij kan hiervoor bogen op meer dan 125 jaar ervaring, een aangepaste pedagogiek en een holistische benadering.

Daarnaast heeft de KBBM een bewustmakingscomponent ontwikkeld om het grote publiek te sensibiliseren en werkt ze mee aan verscheidene toegepaste onderzoeksprojecten. Ze richt zich in de eerste plaats tot haar leden (boseigenaars, bosbeheerders en bosliefhebbers) en met haar activiteiten wil ze het uitwisselen van ervaringen en ontmoetingen tussen de verschillende actoren van het bos stimuleren. Daarbij worden aangeboden aan de bosbouwers zodat zij vrij hun eigen keuzes kunnen maken.

Geef een boom door

Onze waarden

Know-how

De KBBM zet een hele waaier aan vakkennis in om elk van haar opdrachten tot een goed einde te brengen. Daarvoor heeft zij een team met veldervaring, dat zich permanent bijschoolt, dat initiatieven neemt en met een openheid van geest nieuwe ontwikkelingen omarmt. Zo kan het KBBM-team doeltreffende en kwaliteitsvolle diensten leveren.

Openheid

Via haar activiteiten plaatst de KBBM het delen van ervaringen op de voorgrond. Zij zet samenwerkingen op met de gesprekspartners uit haar activiteitensector. Dit alles het dragen die passie ook uit. Wat het onderwerp ook is, het team van de KBBM wordt gedreven door toewijding en een levendige interesse voor het bos.

Passie

De KBBM en haar team zijn gepassioneerd door het bos en dragen die passie ook uit. Wat het onderwerp ook is, het team van de KBBM wordt gedreven door toewijding en een levendige interesse voor het bos.

Durf

De KBBM durft te ondernemen en te innoveren als dit nodig is voor het bos en de bosbouwers Ze durft open te staan voor uiteenlopende meningen en werkwijzen. Ze zet in op de kracht van de collectieve intelligentie en op de kracht van het samenwerken.

Baseline van SRFB-KBBM - Au service de la forêt et des forestiers - Ten dienst van het bos en de bosbouwers
Envie de lecture ?