Over de KBBM

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM)

Het doel van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM), opgericht in 1893, is de promotie en de bescherming van het bos, alsook het duurzame beheer ervan. De KBBM moedigt haar leden aan om aan duurzame en hoogwaardige bosbouw te doen en leidt hen op in bosbeheertechnieken. De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij snijdt alle aspecten aan van de bosbouwtechniek en besteedt bijzondere aandacht aan de aanpassing van de bossen aan de klimaatveranderingen.
Ze steunt op 4 waarden om haar doelstellingen waar te maken:

  • knowhow
  • vertrouwen
  • gezelligheid en
  • duurzaamheid

Om de dialoog te bevorderen, wil de KBBM een ontmoetingsplaats zijn tussen bosbouwadministraties, academische kringen, de houtketen en private en openbare eigenaars.

Logo de la SRFB

De KBBM biedt haar leden 4 diensten aan: informatie, opleiding, PEFC-certificatie en verzekeringen. Daarnaast richtte de KBBM Forest Friends op, dat alle activiteiten voor het grote publiek groepeert.

Door de verschillende diensten voor haar leden en haar activiteiten en projecten, uitmaakt de KBBM deel van het duurzame beheer. Het duurzame beheer van bossen betekent een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is.

Onze activiteiten, projecten en resultaten vindt u terug in ons recentste jaarverslag.

De Raad van bestuur van de KBBM bestaat uit leden van de bosadministraties, wetenschappers, professoren, boseigenaars, natuuronderzoekers en spelers uit de houtketen. Hij zet de strategische koers van de vzw uit.

Voorzitter van de vzw is Dominique Godin.

Lid worden?

  • U bent boseigenaar en wenst meer info over bosbeheer of bosverzekeringen ?
  • U bent bosbeheerder en wenst een opleiding in de nieuwe bosbouwtechnieken?
  • U houdt gewoon van het bos en wenst met het gezin aangename momenten door te brengen tijdens een rondleiding ?
Baseline van SRFB-KBBM - Au service de la forêt et des forestiers - Ten dienst van het bos en de bosbouwers
Envie de lecture ?