Aanplantingsteun voor de boseigenaar

Home > Plant een boom > Aanplantingsteun voor de boseigenaar

Sinds 2011 biedt de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatchappij (KBBM) financiële en technische hulp voor herbebossingsprojecten in België, dankzij de steun van partnerbedrijven.

Wat zijn de selectiecriteria voor projecten?

Naar aanleiding van de gezondheids- en klimaatcrisis heeft de KBBM besloten om deze hulp te richten op bosherstel. Vanaf nu kunt u steun krijgen voor :

  • lid zijn van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) voor minstens 5 jaar.
  • herbebossing van percelen die te lijden hebben gehad onder een klimatologisch of biologisch gevaar waardoor de potentiële inkomsten uit de kap zijn gedaald als deze in de loop der tijd was uitgevoerd op gezonde bomen. Deze categorie omvat herbebossing na het kappen van sparren met schorskever, het vroegtijdig kappen van essen met chalarosis, windval, brand, andere gezondheidsschade waardoor het hout vroegtijdig werd geoogst of afgewaardeerd, enz.
  • nieuwe bebossing: bebossing van landbouwgrond
  • innovatieve herbebossing: natuurlijke regeneraties verrijken met behulp van de celplanttechniek (Kloemp), nieuwe soorten planten, enz.

Naast deze criteria selecteert KBBM projecten op basis van hun geografische spreiding en de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld door de deelnemende bedrijven " Plant een boom ".

We werken op basis van sponsoring door bedrijven, dus het aantal aanvragen dat we in behandeling kunnen nemen is beperkt. We doen er alles aan om iedereen in staat te stellen een aanvraag in te dienen.

Aide au reboisement

  • De aanvrager
  • De eigenaar
  • De kavels
  • Het project
  • De documenten

De aanvrager


De eigenaar


Informatie over het perceel (de percelen) dat (die) moet(en) worden geregenereerd

Informatie is te vinden op myminfin.


(Non prioritaire, pas de garantie de financement)

Le projet de (re)boisement


Sauf contraintes stationnelles majeures, le projet doit comporter au minimum 3 essences. Au moins 10% de la superficie doit être occupée par une essence feuillue.

Zin om te lezen?