Onze bestaansreden

Home > Over de KBBM > Onze bestaansreden

Waar wij voor staan

Visie

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij staat ten dienste van het bos en begeleidt de bosbouwers opdat zij aan de volgende generaties een gezond en multifunctioneel bos overdragen.

Missie

De KBBM stimuleert een duurzaam bosbeheer aan de hand vaninformatie, het opleidingen aangepaste diensten zoals verzekeringen, het certificatieen de steun voor de herbebossing. Zij kan hiervoor bogen op meer dan 125 jaar ervaring, een aangepaste pedagogiek en een holistische benadering.

Daarnaast heeft de KBBM een bewustmakingscomponent ontwikkeld om het grote publiek te sensibiliseren en werkt ze mee aan verscheidene toegepaste onderzoeksprojecten. Ze richt zich in de eerste plaats tot haar leden (boseigenaars, bosbeheerders en bosliefhebbers)en met haar activiteiten wil ze het uitwisselen van ervaringen en ontmoetingen tussen de verschillende actoren van het bos stimuleren. Daarbij worden aangeboden aan de bosbouwers zodat zij vrij hun eigen keuzes kunnen maken..

Hand op een boom
Ten dienste van het bos en de bosbouwers
Zin om te lezen?