Onze benadering van bossen en bosbouw

Home > Informatie over de bossen > Onze benadering van bossen en bosbouw

DE MOZAÏEKBOS

Met de evolutie van de visie op het bos, zowel door het publiek als door de boswachters zelf, is de productiefunctie ervan niet langer noodzakelijkerwijs dominant in alle geesten. Ook de sociale en milieufuncties hebben een essentiële status verworven. We zouden het hier ook kunnen hebben over ecosysteemdiensten (koolstofopslag, waterfiltratie, houtproductie, enz.).

De tegenslagen die onze bosmassieven hebben ondervonden, hebben op hun beurt de noodzaak om hun veerkracht te vergroten naar voren gebracht.

Deze concepten zijn onderling afhankelijk en maken deel uit van een wereldwijde perceptie van bosbeheer die integreert en verder gaat dan de toereikendheid van het essentiële station.

Het mozaïekbos is een bos gediversifieerd in al zijn componenten, in termen van soorten, bosbouwpraktijken, genetica en microhabitats. Dit model van bosontwikkeling werd gepopulariseerd door het National Forestry Office (NFO, Frankrijk) in de context van bosadaptatie aan klimaatverandering. De Koninklijke Maatschappij voor Bosbouw van België sluit zich volledig aan bij deze opvatting van het bos en is van plan deze te promoten bij haar leden.

Het mozaïekbosmodel sluit geen enkele vorm van bosbouw uit en draagt er geen naar de hemel. De deugd ligt juist in het naast elkaar bestaan van verschillende bosbouwen en verschillende soorten habitat. Naast het onmiskenbare landschapsbelang van dit bosmodel, maximaliseert het naast elkaar bestaan van verschillende soorten, bosbouw en microhabitats de biodiversiteit en de voordelen ervan (bijvoorbeeld de aanwezigheid van natuurlijke roofdieren van plagen) terwijl het risico op een gegeneraliseerde crisis wordt beperkt (als één type stand problemen ondervindt, worden de andere aanwezige soorten stand gespaard). Volgens het goede oude principe « je legt niet al je eieren in één mandje », breidt het mozaïekbos de huidige diversificatierichtlijn uit naar een hogere schaal.

We zullen in meer detail terugkomen op het concept van mozaïekbos en de verschillende aspecten ervan in 2021-2022, vooral in onze review Silva Belgica.

Tijdens de Internationale Dag van de Bossen op 21 maart 2022 hadden we de vreugde om het concept van mozaïekbos te presenteren. ((Lees het samenvattende artikel van het evenement)

carte interactive - foret mosaique
Zin om te lezen?