De gezondheid van de bossen

Bomen en bospopulaties hadden altijd al te kampen met ziekten, verzwakking en aanvallen van ongedierte. De huidige extreme klimaatgebeurtenissen als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering maken bossen nog gevoeliger voor ziekteverwekkers.

In die context krijgt de gezondheidsmonitoring van onze bossen een bijzonder belang.

De correspondenten-waarnemers van de gezondheid van de bossen

OLYMPUS DIGITALE CAMERA

In samenwerking met het Observatoire wallon de la Santé des forêts (OWSF) en de Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) werkt de KBBM mee aan de opvolging van de gezondheid van de bossen.

Het OWSF heeft zich versterkt met een netwerk van correspondenten-waarnemers, waarbij de bosvrijwilligers van de KBBM en het team van de Cellule d’Appui zich hebben aangesloten. Vandaag worden ze opgeleid om de gezondheidstoestand van de private bossen te observeren en hun waarnemingen door te geven.

Gezondheidsproblemen in uw populaties?

Schakel hen gerust in voor een diagnose!

Schakel hen gerust in voor een diagnose! Deze service is gratis voor KBBM-leden :
Contact CAPFP (minder dan 5 ha): info@capfp.be
Contact KBBM (meer dan 5 ha): po.bonhomme@srfb-kbbm.be

De schorskever

De epicea krijgt in onze bossen momenteel talrijke aanvallen te verduren van de letterzetter (schorskever), hoofdzakelijk als gevolg van verzwakking door droogte.

De letterzetter is een kever uit de familie van de schorskevers, die de spar parasiteert. Hij is de grootste vernieler van de Europese bossen. Deze schorskever legt zijn eitjes onder de schors van recent ontwortelde of afgebroken bomen of op verzwakte of pas gekapte bomen. In voor zijn voortplanting gunstige omstandigheden (bijvoorbeeld stormhout of droogte) plant het insect zich voort en tast het rechtstaande en schijnbaar gezonde bomen aan.

Het insect brengt meestal twee generaties per jaar voort, maar in een heel warme zomer is een derde niet uitgesloten. Het insect brengt de winter door onder de schors, als die er nog is, of in het strooisel (uitsluitend de poppen, niet de larven). Schorskevers planten zich niet voort op droge bomen zonder schors en naalden. De opruiming van deze diertjes is niet prioritair. Tot slot betekent de aanwezigheid van met schorskevers aangetaste bomen niet dat de populatie moet worden kaalgekapt.

Hieronder vindt u verscheidene documenten over de toestand van de schorskever en de te ondernemen acties:

Documenten:

Nuttige sites:

Envie de lecture ?