Een netwerk van arboretums voor het bos van morgen !

Het bos wordt getroffen door de klimaatverandering: langere periodes van droogte of steeds vaker voorkomende stormwinden hebben een aanzienlijke impact op de toekomst van onze bossen. De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij, die dit jaar haar 125-jarige bestaan viert, gaat van start met een project rond arboretums om het bos te wapenen voor de toekomst.

Een grootschalig project voor de toekomst van het bos

De Bosbouwmaatschappij, die het project coördineert, laat zich bijstaan door een Wetenschappelijk comité, dat zal instaan voor de selectie van de te testen boomsoorten en herkomsten en voor de aankoop van zaden in verschillende regio’s in Europa en de rest van de wereld. Dit Comité zal ook de aanleg- en opvolgingsprotocollen opstellen en nadien zorgen voor de analyse van de ingezamelde gegevens. Het is samengesteld uit vijf Belgische universiteiten (KUL, UGent, UCL, Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège, ULB), maar ook uit het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en zijn Waalse tegenhanger, het Département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) van het Waalse Gewest.

De eerste fase voor selectie van de te testen boomsoorten en herkomsten, evenals de opstelling van de protocollen loopt tot in 2020. Private en openbare boseigenaars die het wensen, zullen dit project vervolgens verwelkomen op een of meer kavels. Elke kavel dient een oppervlakte van minimaal 60 are per geteste boomsoort of herkomst te hebben. Gedurende een dertigtal jaar zal een team van vrijwilligers het project intensief opvolgen. Op die manier kunnen de eerste gegevens van deze test op ware grootte worden verzameld: overlevingspercentage van de boomsoorten, gezondheidstoestand (ziekten, schadelijk wild), groei, evolutie… Na 30 jaar treedt de intensieve opvolging in een volgende fase die zal duren tot aan de oogst van de volgroeide bomen, namelijk na 50 tot 100 jaar afhankelijk van de boomsoorten en hun ontwikkeling.


                                                                                              Photo : © Cesair - Fotolia

 

Steun dit project en draag uw steentje bij tot het bos van morgen!

Voor zo’n project is het uiteraard nodig om fondsen te werven. In die optiek hebben vier bevriende filantropen bij de Koning Boudewijnstichting een dossier ingediend voor de oprichting van het Fonds van de Vrienden van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij. Dit Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting genieten een belastingvermindering van 45% van het daadwerkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

U kunt uw giften aan de Stichting storten op de IBAN-rekening: BE10 0000 0000 0404 van de Stichting, met de mededeling «017/1930/00022».

Als U, naast uw financiële bijdrage, een of meer kavels ter beschikking wilt stellen om er proefkavels aan te leggen, kunt u dit formulier invullen. We komen bij u terug als de criteria voor de selectie van kavels zijn ingesteld.

Download het volledige projectdossier

                                                                             

   

De pers heeft het erover :

RTL Info: Une nouvelle idée va être lancée pour sauver nos forêts des changements climatiques
RTBF: Nos forêts souffrent du réchauffement climatique, de nouvelles essences d’arbres à la rescousse
RTBF: Reportage dans le journal radio (13:39-15:19)
MA Télé: Le Roi Philippe à Rochefort pour construire la forêt de demain
L'Avenir: Le Roi reçu chez lui, en son royal domaine
Le Soir:  Créer un réseau d'arboretums pour la forêt de demain
RTBF Radio: Emission Opinions du 13 juin 2018
Le Sillon Belge: Pour envisager la forêt de demain, la SRFB crée un réseau d'arboretums sylvicoles
RCF: Mise au vert - Les 125 ans de la SRFB et le projet 'arboretums' (11 juillet 2018)
La Première: Jour Première - Le point de vue - Invité -‘arboretums’ (18 juillet 2018)

Contactpersoon voor het netwerk van arboretums : Nicolas Dassonville - nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be
Perscontact : Adélaïde Boodts - adelaide.boodts@srfb-kbbm.be

Nederlands